Přihlášení na akci

 

 1. typ účasti   2. kontaktní údaje   3. osoby   4. položky přihlášky   5. rekapitulace   

 

On-line přihlášení na sympozium Bauder bylo ukončeno. V případě zájmu o účast přijďte 13.11. mezi 8:30 a 8:50 do místa konání sympozia, u prezence se do prezenční listiny zapíšete a účast Vám bude umožňěna.